Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Θεωρία Κυκλωμάτων| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Θεωρία Κυκλωμάτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Θεωρία Κυκλωμάτων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ύλη μαθήματος:

•Εισαγωγή: Ορισμοί & Βασικές Έννοιες– Ιδιότητες & Ταξινόμηση Κυκλωμάτων – Σήματα.

•Στοιχεία Κυκλωμάτων – Νόμοι - Ισχύς & Ενέργεια.

•Νόμοι Kirchhoff - Μέθοδοι Ανάλυσης: Βρόχων – Κόμβων, Χρήση Πινάκων.

•Χρονική Απόκριση: Φυσική - Εξαναγκασμένη - Πλήρης.

•Μετασχηματισμός Laplace: Ιδιότητες - Αντίστροφος μετασχηματισμός – Πίνακες – Μέθοδοι Υπολογισμού.

•Ανάλυση κυκλωμάτων: Συναρτήσεις Μεταφοράς & Οδηγούσες – Πόλοι & Μηδενικά - - Βηματική Απόκριση - Κρουστική Απόκριση.

•Μετασχηματισμός Fourier: Ανάλυση στην συχνότητα – Απόκριση Πλάτους & Φάσης.

•Αναλογικά Φίλτρα- Τάξεις Φίλτρων - Παθητικά και Ενεργά – Τελεστικoί Ενισχυτές.

Εργαστηριακό Τμήμα


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Θεωρία Κυκλωμάτων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.