Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ηλεκτρονικά | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρονικά

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρονικά | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρητικό τμήμα

•Ηλεκτρικό κύκλωμα

•Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος. Συνδεσμολογία αντιστάσεων

•Κανόνες Kirhhoff

•Συνδεσμολογία αντιστάσεων, πηγών

•Βασικοί νόμοι και μέθοδοι επίλυσης γραμμικών κυκλωμάτων (αρχή της υπέρθεσης, θεωρήματα Thevenin, Norton, Millman)

•Επαφές p-n. Δίοδοι, I-V Χαρακτηριστικές, Δίοδος με ορθή & ανάστροφη πόλωση. Χαρακτηριστικές καμπύλες τάσης- ρεύματος διόδων επαφής Ρ-Ν. Ευθεία φόρτου. Μελέτη κυκλωμάτων με διόδους, -η δίοδος ως διακόπτης, ανόρθωση εναλλασσομένου ρεύματος, τροφοδοτικές διατάξεις-, Δίοδος Ζener, σταθεροποιητές τάσης και ρεύματος

•Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ενισχυτικής διάταξης

•Διπολικά transistor επαφής (BJT), Το τρανζίστορ ως διακόπτης δομή και λειτουργία των τρανζίστορ NPN και PNP, Κυκλώματα πόλωσης CB, CE, CC. Σχέση μεταξύ των ρευμάτων IC, IB και IE Χαρακτηριστικές εισόδου και εξόδου των BJT

•Τransistor επίδρασης πεδίου (FET). Πόλωση κυκλωμάτων ενισχυτών με τρανζίστορ επαφής και πεδίου, ανάλυση της σταθερότητας του σημείου ηρεμίας, πηγές ρεύματος

•Λειτουργία ενισχυτών σε ασθενή σήματα παράμετροι και χαρακτηριστικά αυτών. Λειτουργία των ενισχυτών με ΒJT ή FET στις χαμηλές συχνότητες σε συνδεσμολογίες κοινού εκπομπού, κοινής βάσης, κοινού συλλέκτη και αντίστοιχα για τα transistor επίδρασης πεδίου (Κοινής πηγής, κοινής καταβόθρας, κοινής πύλης). Μοντέλα και παράμετροι των ηλεκτρονικών στοιχείων, προσομοίωση αυτών

Εργαστηριακό τμήμα

1.ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2.ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΑΣΗΣ

3.Εισαγωγή στο Μultisim

4.ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΣ (ΠΥΡΙΤΙΟΥ - ΓΕΡΜΑΝΙΟΥ)

5.ΔΙΟΔΟΣ ZENER - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟ ZENER

6.ΑΝΟΡΘΩΣΗ (ΑΠΛΗ - ΔΙΠΛΗ), ΨΑΛΙΔΙΣΤΕΣ

7.ΚΥΚΛΩΜΑ R-C, ΦΙΛΤΡΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

8.ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

9.ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

10.ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ

11.ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

12.J-FET

13.ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ηλεκτρονικά των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.