Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1.Εισαγωγή στον προγραμματισμό

2.Τύποι δεδομένων, Μεταβλητές, Τελεστές και παραστάσεις

3.Είσοδος και έξοδος

4.Έλεγχος ροής

5.Αποφάσεις

6.Δομές Επανάληψης

7.Πίνακες

8.Δείκτες και αναφορές

9.Συναρτήσεις

10.Συναρτήσεις, Εμβέλεια και ορατότητα

11.Προηγμένες συναρτήσεις

12.Συναρτήσεις με πίνακες, Αναδρομικές συναρτήσεις

13.Προηγμένα προβλήματα και εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.