Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Δομημένο Προγραμματισμό | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Δομημένος Προγραμματισμός

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δομημένος Προγραμματισμός | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1)Αρχές του Δομημένου Προγραμματισμού

2)Χαρακτήρες και Συμβολοσειρές

3)Δείκτες σε συναρτήσεις

4)Δυναμική διαχείριση μνήμης

5)Εφαρμογές με δυναμικούς πίνακες

6)Απαριθμητοί τύποι, Ενώσεις

7)Δομές

8)Συναρτήσεις και δομές

9)Αρχεία Ι

10)Αρχεία ΙΙ

11)Στοίβες

12)Συνδεδεμένες λίστες και ουρές

13)Προηγμένα προβλήματα και εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

1)Συναρτήσεις Πίνακες με τεχνικές Δομημένου Προγραμματισμού

2)Χρήση χαρακτήρων και Συμβολοσειρές

3)Δείκτες σε συναρτήσεις

4)Δυναμική διαχείριση μνήμης

5)Εφαρμογές με δυναμικούς πίνακες

6)Απαριθμητοί τύποι, Ενώσεις

7)Χρήση και εφαρμογές με Δομές

8)Συναρτήσεις και δομές

9)Διαχείριση Αρχείων Ι

10)Διαχείριση Αρχείων ΙΙ

11)Στοίβες, Εφαρμογές

12)Συνδεδεμένες λίστες και ουρές

13)Προηγμένα προβλήματα και εφαρμογές


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Δομημένος Προγραμματισμός των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.