Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Δίκτυα Η/Υ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Δίκτυα Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δίκτυα Η/Υ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις αρχές λειτουργίας των δικτύων δεδομένων και να αποκτήσουν τις επιδεξιότητες να σχεδιάζουν να υλοποιούν και να συντηρούν σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών.

Περιεχόμενο:

Ιστορική αναδρομή (arpanet, sita, bitnet κ.α.). Tοπολογίες δικτύων: αστέρα, βρόχου, bus. Tύποι δικτύων: LAN, WAN, MAN. Ασύγχρονη και σύγχρονη σειριακή μετάδοση.

Τεχνικές πολύπλεξης πακέτων και προσπέλασης φυσικού μέσου μεταφοράς: TDMA, ALOHA, SLOTTTED ALOHA, CSMA/CD, reservation ALOHA, reservation TDMA, Token Ring. Αυτοπροσαρμoζόμενο πρωτόκολλο URN.

Ασύρματα LAN. Τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.x. Οι αρχιτεκτονικές OSI και TCP/IP.

Τεχνικές μεταγωγής κυκλώματος, μηνύματος - πακέτου.

Νοητά κυκλώματα και δεδομενογράμματα.

Πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης (LAPB, PPP, HDLC). Πρωτόκολλα Χ.25 και Frame Relay. Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN). Δίκτυα ATM. Τo δίκτυο ethernet και τα πρωτόκολλα IPv4 και IPv6.

Διευθυνσιοδότηση ΙΡ, τάξεις δικτύων, μάσκες, υποδίκτυα, broadcast και multicast.

Tα πρωτόκολλα ΑRP, RARP, ICMP. Tα πρωτόκολλα UDP και ΤCP.

Τυποποιήσεις διεπαφών DTE-DCE, ενεργά στοιχεία δικτύων: hub, switcheς, δρομολογητές. Δομημένη καλωδίωση. Αλγόριθμοι δρομολόγησης RIP, OSPF, BGP. H υπηρεσία DNS.

Τα πρωτόκολλα BOOTP, DHCP. Proxies (διαμεσολαβητές) και πρωτόκολλο ΝΑΤ.

Τα πρωτόκολλα και οι εφαρμογές telnet, ftp, tftp, smtp, pop3, imap.

Τεχνικές και πρωτόκολλα multicasting IGMP, DVMRP, MOSPF, PIΜ.

Το δίκτυο ΜΒΟΝΕ και τα εργαλεία sdr, vat, rat, vic.

Η υπηρεσία VoIP και τα πρωτόκολλα Η.323 και SIP.

Στοιχεία τεχνολογιών πρόσβασης xDSL, WLAN. Ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα - VPN.

Tεχνολογίες tunneling: MPLS, IPsec, IΡinIP, L2ΤP, GRE. Ποιότητα υπηρεσιών - QoS.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Δίκτυα Η/Υ των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.