Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στους Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές, την κατασκευή και χρήση των κυριότερων Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων (ΔΔΑ) που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό και στην κατασκευή λογισμικού και που επηρεάζουν την απόδοση του. Αναλύονται οι ΔΔΑ εκείνες που η χρήση μίας τουλάχιστον από αυτές απαιτείται για να κατασκευασθεί και λειτουργήσει οποιοδήποτε αξιόλογο πρόγραμμα

Περιεχόμενο

•Εισαγωγή, Ανάλυση Αλγορίθμων,

•Νοητικοί τύποι Δεδομένων,

•Αλφαριθμητικά (Strings), Διανύσματα,

•Λίστες, Στοίβες (Stacks),

•Ουρές (Queues), Διπλές Ουρές (Deques),

•Δένδρα, Δένδρα αναζήτησης,

•Πίνακες κερματισμού,

•Αλγόριθμοι Αναζήτησης και Ταξινόμηση


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στους Αλγόριθμους & Δομές Δεδομένων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.