Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Αισθητήρια - Μετρήσεις & Βιομηχανικός Έλεγχος | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αισθητήρια - Μετρήσεις & Βιομηχανικός Έλεγχος

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αισθητήρια - Μετρήσεις & Βιομηχανικός Έλεγχος | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η θεωρία του μαθήματος διαρθρώνεται στις παρακάτω ενότητες

1) Εισαγωγή/ Ανασκόπηση βασικών εννοιών βιομηχανικού αυτοματισμού/ ελέγχου

2) Αισθητήρια: Φυσική δομή, σχεδίαση, κατασκευή, αρχές λειτουργίας και εφαρμογές

3) Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition Systems -SCADA

4) Δικτύωση Ηλεκτρονικών Μονάδων Ελέγχου. Πρωτόκολλα διασύνδεσης των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου με έμφαση στα: Controller Area Network (CAN), Local-Interconnect Network (LIN), FlexRay και Media Oriented Systems Transport (MOST)

5) Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (Programmable Logic Controllers-PLC): Αρχιτεκτονική, λειτουργία, εφαρμογές και προγραμματισμός PLC

6) Συστήματα αυτοματισμού κτιρίων. Τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές, πλατφόρμες και εξειδικευμένα πρωτόκολλα δικτύωσης ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών συσκευών και υπηρεσιών με σκοπό την αυτοματοποίηση λειτουργιών και τον απομακρυσμένο έλεγχο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ασχολούμαστε με απλούς αισθητήρες που κυκλοφορούν στην αγορά και κυκλώματα που τους χρησιμοποιούν σε διάφορες εφαρμογές. Επικεντρωνόμαστε στην μελέτη της απόκρισης των αισθητήρων (όπως επιλεκτικότητα, όρια λειτουργίας) και την εξηγούμε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχεδίασης/τεχνολογίας τους. Με χρήση του προγράμματος Labview ασχολούμαστε με την καταγραφή με PC των μετρήσεων που λαμβάνουμε και την περαιτέρω αξιοποίηση τους

Όσο αφορά το Βιομηχανικό Έλεγχο επικεντρωνόμαστε στο πλέον διαδεδομένο δίκτυο για το σκοπό αυτό, το CAN bus. Αφού μελετήσουμε τις βασικές αρχές λειτουργίας του, πειραματιζόμαστε με development boards της Microchip, τα οποία συνδέουν μικροελεγκτές με το δίκτυο CAΝ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Αισθητήρια - Μετρήσεις & Βιομηχανικός Έλεγχος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.