Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στo CAD/CAM | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

CAD/CAM

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

CAD/CAM | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Εισαγωγή στην παραγωγή με νέες τεχνολογίες

2.Προτυποποίηση και εξομοίωση συστημάτων

3.Έλεγχος και αριστοποίηση συστημάτων

4.Αποφάσεις και προβλέψεις με την εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων

5.Σχεδίαση με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων

6.Αρχές και συστήματα γραφικών/περιβάλλοντα σχεδίασης και εργονομία

7.Αρχές και μέθοδος σχεδίασης παραγωγικών μονάδων με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων

8.Προγραμματισμός παραγωγής με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων

9.Έλεγχος παραγωγικών διαδικασιών με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων

10.Ποιότητα/Πιστοποίηση/Αρχές και Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας/Προσεγγίσεις συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας

11.Σχεδίαση, Λειτουργία και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο CAD/CAM των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.