Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Ψηφιακό Έλεγχο | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ψηφιακός Έλεγχος

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακός Έλεγχος | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Εισαγωγικές έννοιες αναλογικών και υβριδικών συστημάτων. Μετασχηματισμός Ζ - ιδιότητες - συνέλιξη.

2.Αντίστροφος Ζ -- μέθοδος μερικών κλασμάτων και μιγαδικής ολοκλήρωσης -- Συνάρτηση μεταφοράς υβριδικών συστημάτων.

3.Μέθοδοι διακριτοποίησης (αμετάβλητης κρουστικής απόκρισης, zero order hold –ZOH, Tustin ή διγραμμική). Μελέτη των ιδιοτήτων τους και τυπικά φαινόμενα [επικάλυψη –aliasing, (προ-) παραμόρφωση – (pre-)warping].

4.Διακριτές εξισώσεις κατάστασης - Ευθεία μορφή (Observer Canonical Form)- Κανονική μορφή (Controller Canonical Form) - Λύση εξισώσεων κατάστασης.

5.Ανάλυση κλειστών διακριτών συστημάτων με εξισώσεις κατάστασης. Μελέτη ευστάθειας συστημάτων δειγματοληπτικών δεδομένων – υπενθύμιση Γεωμετρικού Τόπου Ριζών.

6.Σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών από αναλογικά πρότυπα. Τυπικές περιπτώσεις (σύστημα βιομηχανικής διεργασίας) σχεδιασμού ελεγκτή δύο (PI, PD) ή και τριών όρων PID μέσω Γεωμετρικού Τόπου Ριζών.

7.Έλεγχος με ανάδραση μεταβλητών κατάστασης, ελεγξιμότητα (controllability) – παρατηρησιμότητα (observability), τοποθέτηση πόλων κλειστού βρόχου, έλεγχος Dead-beat, παρατηρητές (observers) Luenberger


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Ψηφιακό Έλεγχο των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.