Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Ψηφιακή Επεξ. Σήματος | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ψηφιακή Επεξ. Σήματος

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακή Επεξ. Σήματος | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Αναλογικά σήματα, Μετασχηματισμός Fourier (FT), σειρά Fourier.

2.Συστήματα LTI συνεχούς χρόνου.

3.Σήματα διακριτού χρόνου άπειρης χρονικής έκτασης, Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου (DTFT)

4.Συστήματα LTI διακριτού χρόνου, γραμμική συνέλιξη, φίλτρα μέσης τιμής, φίλτρα «χτένα».

5.Δειγματοληψία, Θεώρημα Nyquist και επικάλυψη, μετατροπείς A/D, σχέση με το αναλογικό πεδίο .

6.Ψηφιακά σήματα πεπερασμένης έκτασης, Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT), σχέση με FT και DTFT, διακριτότητα DFT και επιλογή παραθύρου, κυκλική συνέλιξη και σχέση με τη γραμμική.

7.Εξισώσεις διαφορών, Μετασχηματισμός Ζ, εισαγωγή στα FIR και ΙΙR φίλτρα.

8.Ανάλυση ψηφιακών σημάτων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

9.Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ψηφιακής επεξεργασίας σήματος τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ψηφιακή Επεξ. Σήματος Ι των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.