Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Φυσική | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φυσική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Εισαγωγή - Σύστημα μονάδων, Συστήματα αναφοράς, Στοιχεία διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού

2.Διανύσματα - Κίνηση σε μία και δύο διαστάσεις, Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου

3.Δυναμική υλικού σημείου, Νόμοι Νεύτωνα

4.Ορμή, Έργο, Ισχύς, Ενέργεια, Διατήρηση Ενέργειας

5.Σύστημα σωμάτων - Κινηματική και Δυναμική στερεού σώματος, Ροπή, Στροφορμή, Ροπή αδρανείας, παραδείγματα - εφαρμογές, αντιστοιχίες φυσικών ποσοτήτων μεταξύ Μεταφορικής και Περιστροφικής κίνησης, Κύλιση, Θεώρημα έργου-ενέργειας για στροφική κίνηση εφαρμογές. Σύνδεση φυσικών ποσοτήτων με την τεχνολογία αισθητήρων.

6.Πεδίο βαρύτητας - Νόμοι Kepler.

7.Ταλαντώσεις - διαφορικές εξισώσεις ταλαντευόμενων συστημάτων, αντιστοιχίες μεταξύ μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων. Εισαγωγή Κύματα, διαφορική εξίσωση κύματος, Μηχανικά – Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Επαλληλία κυμάτων, κυματικές ιδιότητες εφαρμογές. Εφαρμογές στον Αυτοματισμό

8.Θερμικές ιδιότητες της ύλης, Θερμοκρασία, Διάδοση θερμότητας- αντιστοιχίες μεταξύ μηχανικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών και θερμικών συστημάτων. Θερμοδυναμικοί νόμοι, εφαρμογές. Εφαρμογές υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1.Σφάλματα μετρήσεων

2.Γραφικές παραστάσεις

3.Μικρόμετρο

4.Αεροτροχιά

5.Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με το απλό εκκρεμές

6.Υπολογισμός της σταθεράς ελατηρίου.

7.Υπολογισμός μέτρου ελαστικότητας./ Μέτρο κάμψης

8.Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη βοήθεια της άνωσης.

9.Υπολογισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής υγρών με τη μέθοδο της πτώσης μικρών σφαιρών.

10.Μέτρηση της εστιακής απόστασης φακού.

11.Μέτρηση της ειδικής θερμότητας υγρού


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.