Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Υπολογιστική Νοημοσύνη | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Υπολογιστική Νοημοσύνη

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υπολογιστική Νοημοσύνη | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

i.Τεχνητός νευρώνας, μάθηση στον απλό νευρώνα, κανόνας δέλτα για βηματικές και συνεχείς συναρτήσεις ενεργοποίησης.

ii.Τεχνητά νευρωνικά μοντέλα, εκπαίδευση ΝΔ με επίβλεψη, η μέθοδος της οπισθοδιάδοσης του σφάλματος (Backpropagation).

iii.Δομή των Γενετικών Αλγορίθμων, ανάπτυξη παραδειγμάτων πως και πού χρησιμοποιούνται οι ΓΑ.

iv.Matlab Neural Network Toolbox, Matlab Optimization Toolbox.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Υπολογιστική Νοημοσύνη των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.