Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Τηλεματικές Εφαρμογές | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τηλεματικές Εφαρμογές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τηλεματικές Εφαρμογές | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Ο παγκόσμιος Ιστός και το πρωτόκολλο HTTP,

Εφαρμογές (e-mail. ftp, φυλλομετρητές κτλ), HTML, HTTP, ASP,

Το Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN),

Φωνή πραγματικού χρόνου με το πρωτόκολλο IP– (VoIP), Τεχνολογία VoIP

Ασφάλεια δικτύων,

Κρυπτογραφία μυστικής κλείδας,

Κρυπτογραφία δημόσιας κλείδας

Wireless LANs.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Τηλεματικές Εφαρμογές των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.