Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνολογία CNC | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνολογία CNC

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογία CNC | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

 1. Ψηφιακά ελεγχόμενη (computer numerically controlled) κίνηση: σκοπός και χρήση

 2. Δομή (αρχιτεκτονική) πρακτικών συστημάτων CNC

 3. Απαιτήσεις ψηφιακού ελέγχου των εργαλειομηχανών

 4. Φυσικά μεγέθη και φαινόμενα στις συνήθεις κατεργασίες

 5. Όργανα και διαστρώματα Tεχνολογίας CNC: γενική δομή και σύνθεση

 6. Ενεργοποίηση κινητήρα συνεχούς ρεύματος

 7. Ενεργοποίηση βηματικου κινητήρα

 8. ενεργοποίηση ενδείξεων (LED)

 9. ανίχνευση/μέτρηση θέσης μέσω ηλ. τάσης

 10. Προβλήματα και προγραμματισμός εφαρμογών CNC - πραγματικού χρόνου

 11. Διαχείριση χρόνου και εργασιών (task) σε περιβάλλον μικροελεγκτή

 12. Διαχείριση εισόδων (δυαδικές και αναλογικές)

 13. Διαχείριση εξόδων (δυαδικές και αναλογικές)

 14. Απλή πολυπλεξία εκτέλεσης (multitasking)

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνολογία CNC των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.