Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνική Σχεδίαση | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνική Σχεδίαση

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Σχεδίαση | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.1Η Ενότητα : ΣΧΕΔΙΑΣΗ Ο.Κ. - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROWIND

2.2Η Ενότητα : ΣΧΕΔΙΑΣΗ INVERTER-ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROWIND

3.3Η Ενότητα : ΣΧΕΔΙΑΣΗ nand 2 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROWIND

4.4Η Ενότητα : ΣΧΕΔΙΑΣΗ and 2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROWIND

5.5Η Ενότητα : ΣΧΕΔΙΑΣΗ carry cell ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROWIND

6.6Η Ενότητα : ΣΧΕΔΙΑΣΗ cmos ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROWIND

7.7Η Ενότητα : ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές

8.8Η Ενότητα : ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α΄ΜΕΡΟΣ

9.9Η Ενότητα : ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Β΄ΜΕΡΟΣ

10.10Η Ενότητα : ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ M.O.S.

11.11Η Ενότητα : ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΩΤΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ

12.12Η Ενότητα : ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΜΕΝΙΩΝ

13.13Η Ενότητα : ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Σχεδίαση των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.