Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Τεχνικές Μελέτες | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνικές Μελέτες

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνικές Μελέτες | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

 1. Εισαγωγή στην τεχνική μελέτη: αντικείμενο, περιεχόμενα, δομή και μορφή

 2. Το περιβάλλον της τεχνικής μελέτης: επιχειρησιακή δραστηριότητα, τεχνικό έργο

 3. Τεχνο-οικονομικό σχέδιο και επιχειρησιακή αριστοποίηση

 4. Βασικές έννοιες της θεωρίας αποφάσεων

 5. Δενδρα αποφάσεων: διατύπωση προβλήματος, διαγραμματική κατάστρωση

 6. Επίλυση δένδρου αποφάσεων με βάση την αναμενόμενη τιμή

 7. Διαμόρφωση συναρτήσεων ωφελιμότητας, τυπικές συναρτήσεις ωφελιμότητας

 8. Έννοια και διαμόρφωση της υποκειμενικής πιθανότητας

 9. Παίγνια δύο παικτών: Ισορροπία Nash, παίγνια συνεργασίας

 10. Προγραμματισμός τεχνικού έργου: διαμερισμός σε δραστηριότητες

 11. Διαγραμματική απεικόνιση: διάγραμμα PERT, διάγραμμα Gantt

 12. Προβλήματα διαχείρισης έργου: κρίσιμη διαδρομή έργου, σώρευση κόστους

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Τεχνικές Μελέτες των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.