Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα ΣΑΕ Ι | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σ.Α.Ε. Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

ΣΑΕ Ι | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Βασικές έννοιες ανοιχτών και κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου – Παραδείγματα.

2.Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο επίπεδο το χρόνου. Μαθηματικά ομοιώματα φυσικών συστημάτων.

3.Ανάλογα συστήματα.

4.Αναλογική εξομοίωση συστημάτων – Αναλογικά διαγράμματα.

5.Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο επίπεδο της συχνότητας. Μετασχηματισμός Laplace, επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο μιγαδικό επίπεδο.

6.Διαγράμματα βαθμίδων, συναρτήσεις μεταφοράς, ολικής συνάρτηση μεταφοράς συστήματος.

7.Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, μέθοδος υπολοίπων.

8.Χρονική απόκριση συστημάτων 1ου και 2ου βαθμού.

9.Αρμονική απόκριση συστημάτων – Λογαριθμικά διαγράμματα Bode μέτρου και φάσης


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα ΣΑΕ Ι των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.