Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Συστήματα Συλλογής Δεδομένων| Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Συστήματα Συλλογής Δεδομένων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Συλλογής Δεδομένων | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Σήματα, μετρήσεις, συστήματα μετρήσεων και ελέγχου

2.Δειγματοληψία σημάτων

3.Ενισχυτές, φίλτρα και μετατροπείς ρεύματος τάσης

4.Λήψη και διευθέτηση σημάτων, αισθητήρια, αναλογική επεξεργασία σημάτων

5.Μετατροπή αναλογικών σε ψηφιακά σήματα

6.Διασύνδεση συστημάτων μετρήσεων

7.Πληροφορία και θόρυβος

8.Τηλεμετρικά συστήματα

9.Δίκτυα υπολογιστών/συστήματα μετρήσεων και ελέγχου

10.Προδιαγραφές και αξιοπιστία συστημάτων

11.Υλοποίηση συστημάτων μετρήσεων και ελέγχου


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Συλλογής Δεδομένων των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.