Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Σήματα & Συστήματα | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σήματα & Συστήματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σήματα & Συστήματα | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Σήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου

2.Ο μετασχηματισμός Fourier

3.Οι μετασχηματισμοί Laplace και Ζ

4.Συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου

5.Σύνδεση σημάτων και συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Σήματα & Συστήματα των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.