Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα ΣΑΕ ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

ΣΑΕ ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

ΣΑΕ ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Χαρακτηριστικά κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

2.Μόνιμα σφάλματα.

3.Ευστάθεια συστημάτων – Κριτήρια ευστάθειας κατά Routh και Hurwitz.

4.Σχετική ευστάθεια κλειστών συστημάτων – Τόπος ριζών.

5.Σύνθεση συστημάτων με τη μέθοδο του τόπου ριζών.

6.Πολικά αρμονικά διαγράμματα Nyquist.

7.Ευστάθεια κλειστών συστημάτων κατά Nyquist και Bode.

8.Σύνθεση συστημάτων κατά Bode.

9.Εξισώσεις εσωτερικής κατάστασης συστημάτων.

10.Λύση των εξισώσεων κατάστασης και ιδιοτιμές του συστήματος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα ΣΑΕ ΙΙ των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.