Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ρομποτική | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ρομποτική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ρομποτική | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Υπόβαθρο της Ρομποτικής: αντικείμενο της Ρομποτικής και εφαρμογές των ρομπότ

Δομή ("αρχικτεκτονική") Ρομπότ: δομικά χαρακτηριστικά των ρομπότ

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ρομπότ

Υπόβαθρο της κινηματικής: γεωμετρία της στροφικής κίνησης

Γεωμετρία του ομογενούς μετασχηματισμού

Ευθύ κινηματικό πρόβλημα -αποτύπωση με τη μέθοδο Denavit-Hartenberg

Έλεγχος κίνησης του ρομπότ: ηλεκτρικοί ενεργοποιητές

Έλεγχος αρθρώσεων: proportional-derivative

Σχεδιασμός τροχιάς: σχεδιασμός με γραμμικά τμήματα και παραβολικές μίξεις

Προγραμματισμός Ρομποτικού Έργου: οργάνωση και ροή πληροφορίας

Σύστημα Ρομποτικής: υλικό και λογισμικό


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ρομποτική των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.