Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Προχωρημένα Θέματα ΣΑΕ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Προχωρημένα Θέματα ΣΑΕ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προχωρημένα Θέματα ΣΑΕ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Μαθηματική μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων με μεταβλητές παραμέτρους – Μέθοδος Lagrange.

2.Ολική συνάρτηση μεταφοράς σύνθετων συστημάτων, Διάγραμμα ροής – Τύπος του Mason.

3.Γενικευμένος τόπος ριζών, Κλειστά συστήματα ελέγχου με αρνητικό κέρδος ή θετική ανάδραση.

4.Το γενικό πρόβλημα της αναλυτικής σύνθεσης συστημάτων ελέγχου με αλγεβρικές μεθόδους.

5.Το πρόβλημα της ελεγξιμότητας και παρατηρησιμότητας της εσωτερικής κατάστασης ενός συστήματος.

6.Έλεγχος κατάστασης, σύνθεση πολλαπλού ελεγκτή αναλογίας με ανάδραση της εσωτερικής κατάστασης ενός συστήματος.

7.Το πρόβλημα της συνθεσιμότητας, επιτρεπτά όρια των επιθυμητών προδιαγραφών ώστε να έχει λύση το πρόβλημα της σύνθεσης.

8.Στοιχεία μη γραμμικών συστημάτων.

9.Σχεδιασμός ελέγχου και επίτευξη προδιαγραφών απόδοσης κλειστού βρόχου με διαμόρφωση διαγράμματος BODE ανοικτού βρόχου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Προχωρημένα Θέματα ΣΑΕ των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.