Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Προγραμματισμό Η/Υ| Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Προγραμματισμός Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός Η/Υ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Εισαγωγή στον προγραμματισμό

2.Βασικοί τύποι, είσοδος και έξοδος

3.Αρχές δομημένου προγραμματισμού

4.Αποφάσεις

5.Επαναλήψεις

6.Πίνακες

7.Συναρτήσεις

8.Δείκτες και αναφορές

9.Προηγμένες συναρτήσεις

10.Συμβολοσειρές

11.Δομές

12.Εισαγωγή στις κλάσεις

13.Προηγμένα προβλήματα και εφαρμογές


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμό Η/Υ των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.