Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Προγραμματισμό Η/Υ ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμό Η/Υ ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Οι φοιτητές διδάσκονται μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού (Visual Basic or Python) και που χρησιμοποιεί γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη, καθοδηγείται από συμβάντα (event-driven programming) και υποστηρίζει το παράδειγμα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Οι φοιτητές εμπλέκονται σε κατάλληλα έργα λογισμικού και πρέπει να είναι ικανοί να υλοποιήσουν μικρές εφαρμογές σε μία γλώσσα επιλογής από τις ανωτέρω. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1.Εισαγωγή στη Μηχανική Λογισμικού

2.Μοντέλα Ανάπτυξης Κύκλου Ζωής Λογισμικού

3.Ανάλυση, Σχεδίαση Εφαρμογής και Υλοποίηση

4.Η γλώσσα UML

5.Σχεδίαση της Διεπαφής με τον Χρήστη

6.Προγραμματισμός με σχεδιαστικά Μορφήματα (Design Patterns)

7.Προγραμματισμός σε Γραφικό Περιβάλλον Διεπαφής,

8.Συμβάντα και Χειριστές Συμβάντων

9.Οπτικά Αντικείμενα Διεπαφής, Βιβλιοθήκες Οπτικών Αντικειμένων

10.Δημιουργία Menu

11.Χρήση Πολυμέσων

12.Επικοινωνία με Βάσεις Δεδομένων

13.Απλές επεκτάσεις σε εφαρμογές διαδικτύου


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμό Η/Υ ΙΙ των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.