Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Μαθηματικά Ι | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μαθηματικά Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά Ι | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

  1. Γραμμική Άλγεβρα, Πίνακες, Ορίζουσες

  2. Αντίστροφος Πίνακας, Γραμμικά Συστήματα Εξισώσεων

  3. Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα πινάκων

  4. Εφαρμογή της θεωρίας των πινάκων και οριζουσών στη λύση γραμμικών συστημάτων

  5. Διανυσματικός Λογισμός, Διανύσματα, Διπλά Τριπλά και μεικτά γινόμενα διανυσμάτων, Εφαρμογές στη Γεωμετρία και στη Μηχανική

  6. Μιγαδικοί Αριθμοί, Ορισμοί, Μέτρο κι όρισμα, Πολικές συντεταγμένες. Γεωμετρική κι εκθετική Μορφή

  7. Επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων στο Μιγαδικό επίπεδο.

  8. Συναρτήσεις, Παράγωγος, Εφαρμογές των παραγώγων

  9. Αόριστα και Ορισμένα Ολοκληρώματα Μέθοδοι ολοκλήρωσης

  10. Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Σύγκλιση Γενικευμένων

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά Ι των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.