Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ηλ/κές & Ηλ/νικές Μετρήσεις | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλ/κές & Ηλ/νικές Μετρήσεις

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλ/κές & Ηλ/νικές Μετρήσεις | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Συστήματα μέτρησης μονάδων, διαπίστευση, διακρίβωση μετρητικών οργάνων και αισθητήρων.

2.Τυπική αλυσίδα μέτρησης, θεωρία διάδοσης σφαλμάτων, υπολογισμός συστηματικών, τυχαίων και σύνθετων σφαλμάτων.

3.Χαρακτηριστικά οργάνων και αισθητήρων, κλάση οργάνου. Είδη αισθητήρων/μετατροπέων.

4.Κυκλώματα προεργασίας σήματος, γέφυρες Wheatstone, τελεστικοί ενισχυτές και εφαρμογές τους.

5.Ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση σήματος, μετατροπείς A/D.

6.Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών, σφάλμα μέτρησης βολτομέτρου και αμπερομέτρου, μέτρηση ισχύος τριφασικού δικτύου.

7.Αρχές λειτουργίας αναλογικών μετρητικών οργάνων, ηλεκτροδυναμικά όργανα, όργανα κινητού σιδήρου, όργανα κινητού πηνίου, επαγωγικά όργανα.

8.Σχεδίαση και υλοποίηση μετρητικού συστήματος με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ηλ/κές & Ηλ/νικές Μετρήσεις των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.