Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρικές Μηχανές | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Οι Ηλεκτρικές Μηχανές, ως το μεγαλύτερο από πλευράς εφαρμογών, σύστημα ενεργοποιητών, είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά των σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων και εγκαταστάσεων, όχι μόνο στον καθαρά βιομηχανικό τομέα, αλλά και στη γεωργική παραγωγή, τις μεταφορές, το περιβάλλον και σε πολλές άλλες περιοχές εφαρμογής. Επομένως ο κατανόηση της θεωρίας λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών έτσι ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον διαδεδομένα πεδία ευθύνης του πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοματισμού. Το μάθημα σκοπεύει να αναπτύξει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για αυτό το ρόλο, με έμφαση στην ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης των σχετικών τεχνολογιών και μεθόδων.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος:

Τα περιεχόμενα και το περίγραμμα ύλης του μαθήματος, συνοψίζονται ως εξής:

•Βασικές αρχές μαγνητισμού και μαγνητικών κυκλωμάτων, νόμοι ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, ανάπτυξη δύναμης σε ηλεκτροφόρο αγωγό, μαγνητικές ιδιότητες ύλης, μαγνητική ροπή και σιδηρομαγμητικά υλικά

•Ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας, συστήματα με απλή και πολλαπλή διέγερση μιας εξόδου και δυναμικές εξισώσεις

•Μετασχηματιστές, λειτουργία κενού φορτίου, ιδανικός μετασχηματιστής, ισοδύναμο κύκλωμα μονοφασικού μετασχηματιστή, παράλληλη λειτουργία και συνδεσμολογίες

•Βασικές αρχές ηλεκτρικών μηχανών, βασικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών, τυλίγματα, λειτουργία στα 4 τεταρτημόρια, στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, ανάπτυξη τάσης και ανάπτυξη ροπής

•Ηλεκτρικές μηχανές (μόνιμη κατάσταση), κατασκευαστική περιγραφή, μηχανισμοί παραγωγής τάσης και ροπής, ουδέτερη ζώνη, μετακίνηση ψυκτρών, μαγνητικοί πόλοι, μέθοδοι διέγερσης και είδη μηχανών Σ.Ρ. και βελτιστοποίηση του βαθμού απόδοσης

•Ηλεκτρικές μηχανές Σ.Ρ. και δυναμική ανάλυση, στοιχειώδης ηλεκτρική μηχανή Σ.Ρ., ξένη διέγερση, παράλληλη διέγερση, διέγερση σειράς και σύνθετης διέγερσης

•Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας, αρχή λειτουργίας, ισοδύναμο μονοφασικό κύκλωμα, ροή ισχύος και βαθμός απόδοσης, χαρακτηριστική ροπής-στροφών, μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς

•Ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρας, θεωρία των δύο στρεφόμενων πεδίων, ισοδύναμο κύκλωμα, υπολογισμός σταθερών και μέθοδοι εκκίνησης

•Δυναμική ανάλυση ασύγχρονου κινητήρα, αυτεπαγωγή στάτη και δρομέα και γενικευμένη ανάλυση της ασύγχρονης μηχανής

•Σύγχρονες μηχανές, εισαγωγή στην ανάπτυξη τάσης και ροπής, περιοχές ασφαλούς λειτουργίας, μηχανές έκτυπων πόλων, σύγχρονη γεννήτρια με έκτυπους πόλους, σύγχρονος κινητήρας με έκτυπους πόλους

•Δυναμική ανάλυση σύγχρονης μηχανής, μετασχηματισμοί τάσεων και πεπλεγμένων ροών, εξίσωση μηχανικών ταλαντώσεων και συμμετρικό τριφασικό βραχυκύκλωμα


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.