Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Ευφυή Έλεγχο | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ευφυής Έλεγχος

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ευφυή Έλεγχο | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

i.Εισαγωγικά Στοιχεία – Ασαφή Σύνολα, Συναρτήσεις Συμμετοχής

ii.Πράξεις με Ασαφή Σύνολα

iii.Αρχή της Επέκτασης – Ασαφείς Γλωσσικές Περιγραφές

iv.Ασαφείς Σχέσεις – Συνθετικός Κανόνας Συμπεράσματος

v.Ασαφής Λογική

vi.Ασαφής Συλλογισμός (Προσεγγιστικός Συλλογισμός)

vii.Ασαφής Βάση Γνώσης – Μηχανές Ασαφούς Συμπεράσματος (Mamdani, Larsen, Tsukamoto)

viii.Συστήματα Ασαφούς Λογικής (ΣΑΛ) – Μέθοδοι Ασαφοποίησης, αποασαφοποίησης

ix.Ασαφής Συλλογισμός TSK

x.Ελεγκτές Ασαφούς Λογικής (ΕΑΛ)

xi.ΕΑΛ τύπου PID

xii.Βελτιστοποίηση ΣΑΛ


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Ευφυή Έλεγχο των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.