Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Δομή & Λειτουργία Μ/Υ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Δομή & Λειτουργία Μ/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δομή & Λειτουργία Μ/Υ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Η δομή του μικροελεγκτή 8051

2.Η γλώσσα του 8051

3.Το σύστημα διακοπών του 8051

4.Οι απαριθμητές του 8051 και οι προκαλούμενες από αυτούς διακοπές

5.Σύνδεση chips εξωτερικής μνήμης με τον 8051

6.Η σειριακή πόρτα του 8051

7.Διατάξεις για επανεκκίνηση του 8051


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Δομή & Λειτουργία Μ/Υ των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.