Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Πληροφοριακά Συστήματα: Δεδομένα, πληροφορία, πληροφοριακά συστήματα, διεργασίες (transaction), επεξεργασία (processing), υλικό συστημάτων, λογισμικό συστημάτων, μέθοδοι επεξεργασίας, είδη λογισμικού, λειτουργικά συστήματα, λογισμικό εφαρμογών, επεξεργαστές κειμένων, φύλλα εργασίας, βάσεις δεδομένων, πακέτα γραφικών, λογισμικό εκδόσεων, λογισμικό σχεδίασης, λογισμικό προβολής και παρουσιάσεων, συστήματα υπερκειμένων (hypertext), νοήμονα συστήματα (knowledge-based systems), λογισμικό προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, λογισμικό διαχείρισης έργου (project management).

2.Επικοινωνία Υπολογιστών: Πρότυπα επικοινωνιών, δίκτυα, πρωτόκολλα επικοινωνιών, υπηρεσίες, παγκόσμιος ιστός, διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση, λογισμικό ανάπτυξης ιστοσελίδων.

3.Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Σχεδίαση συστημάτων, έρευνες αγοράς, διαφήμιση, προμήθειες – πωλήσεις, πληρωμές, διανομή, αποθήκες, λογιστήρια, συστήματα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, μέθοδοι επεξεργασίας, ανάπτυξη συστημάτων, ασφάλεια συστημάτων, προστασία δεδομένων, εργονομία.

4.Λογισμικό Εφαρμογών: Βάσεις δεδομένων, γλώσσες υψηλού επιπέδου, λογιστικά φύλλα, γραφικά, συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP – CRM- CIM).

Εργαστηριακή Άσκηση:

1.Εισαγωγή στην Πληροφορική και τα Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών. Υλικό και Λογισμικό Η/Υ. Διαχείριση αρχείων και εφαρμογές.

2.Επεξεργασία κειμένου, μορφοποίηση εγγράφου, δημιουργία ολοκληρωμένων εντύπων, πίνακες- αντικείμενα, διαχείριση αλληλογραφίας, ανάλυση και δημιουργία παρουσίασης κειμένων με διαφάνειες.

3.Εισαγωγή στα υπολογιστικά φύλλα , υπολογισμοί στο φύλλο εργασίας, διαμόρφωση φύλλου εργασίας, συναρτήσεις, γραφήματα.

  1. Εφαρμογές βάσεων δεδομένων, εφαρμογή και ανάλυση των αντικειμένων της βάσης δεδομένων: Πίνακες, φόρμες, ερωτήματα, κτλπ.

5.Το internet: Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Περιήγηση και αξιοποίηση του διαδικτύου, internet explorer και άλλοι περιηγητές, αναζήτηση πληροφοριών στο internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επικοινωνία μέσω διαδικτύου, ανάπτυξη ιστοσελίδας.

6.Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.