Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Διαδικτυακά Πρωτόκολλα | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Διαδικτυακά Πρωτόκολλα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διαδικτυακά Πρωτόκολλα | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Εισαγωγή στο Διαδίκτυο,

οι διευθύνσεις του Διαδικτύου,

το πρωτόκολλο Διαδικτύου IP (Internet Protocol),

Δρομολόγηση Πακέτων στο INTERNET, Άμεση και έμμεση δρομολόγηση,

Ενθυλάκωση δεδομενογραμμάτων και το πρωτόκολλο ARP,

Πίνακες δρομολόγησης, Αλγόριθμοι εύρεσης τοπολογίας και διαχείριση πινάκων,

Το πρωτόκολλο Μηνυμάτων Ελέγχου του Internet (ICMP Internet Control Message Protocol),

Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol), Εγκατάσταση και απόλυση συνδέσεων TCP,

Έλεγχος συμφόρησης και σχετικοί αλγόριθμοι,

Αταξική δρομολόγηση, Το IPv6, Το πρωτόκολλο UDP,

Ο παγκόσμιος Ιστός και το πρωτόκολλο HTTP, Εφαρμογές (e-mail. ftp, φυλλομετρητές κτλ).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Διαδικτυακά Πρωτόκολλα των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.