Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Δίκτυα Υπολογιστών | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Δίκτυα Υπολογιστών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δίκτυα Υπολογιστών | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Το μάθημα περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική OSI και ακολούθως εξειδικεύσεις στα τρία κατώτερα στρώματα.

•Τη λειτουργία του Στρώματος Σύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer).

•Το πρωτόκολλο HDLC, LAPB,

•Το παράθυρο ολίσθησης,

•Ο Έλεγχος ροής και διόρθωση λαθών

•Τα Τοπικά Δίκτυα

•Το δίκτυο Ethernet

•Ο δακτύλιος σκυτάλης

•Διασύνδεση τοπικών δικτύων

•Γέφυρες και μεταγωγείς

•Το στρώμα δικτύου

•Το πρωτόκολλο Χ.25

•Εφαρμογές


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Δίκτυα Υπολογιστών των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.