Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στους Βιομηχανικούς Ελεγκτές| Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Βιομηχανικοί Ελεγκτές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Βιομηχανικοί Ελεγκτές | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Αναλογικά συστήματα ελέγχου.

2.Εισαγωγή στους Ελεγκτές.

3.Ελεγκτές αναλογίας-ολοκλήρωσης-διαφόρησης PID

4.Μέθοδος βαθμονόμησης Ziegler-Nichols

5.Μέθοδος βαθμονόμησης Cohen-Coon

6.Έλεγχος με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

7.Ψηφιακός έλεγχος.

8.Σύγχρονοι μέθοδοι ελέγχου.

9.Προσαρμοστικός έλεγχος.

10.Εισαγωγή στους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές.

11.Προγραμματισμός λογικών ελεγκτών.

12.Ασαφής λογική και ελεγκτές.

13.Αποδόσεις των συστημάτων ελέγχου


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στους Βιομηχανικούς Ελεγκτές των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.