Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Αρχές Τηλεπικοινωνιών| Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αρχές Τηλεπικοινωνιών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αρχές Τηλεπικοινωνιών | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

  1. Φασματική ανάλυση σημάτων

  2. Μετασχηματισμός Fourier

  3. Διαμόρφωση πλάτους

  4. Διαμόρφωση συχνότητας

  5. Ψηφιακή διαμόρφωση

  6. Δειγματοληψία – Κβαντοποίηση – Κωδικοποίηση

  7. Διαμόρφωση δ

  8. Συστήματα πολυπλεξίας

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Αρχές Τηλεπικοινωνιών των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.