Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Έλεγχο Παραγωγικών Διεργασιών| Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Έλεγχο Παραγωγικών Διεργασιών | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1.Εισαγωγή στον έλεγχο των παραγωγικών διεργασιών.

2.Έλεγχος βιομηχανικών διεργασιών.

3.Ψηφιακός έλεγχος.

4.Προηγμένα συστήματα ελέγχου.

5.Προσαρμοστικός έλεγχος.

6.Συμπερασματικός έλεγχος.

7.Αναγνώριση διεργασίας-προσαρμοστικός έλεγχος.

8.Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου – DCS (DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS).

9.Εμπορικοί τύποι κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου (DCS).

10.Συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής πληροφοριών (SCADA).

11.Περιφερειακά συστημάτων SCADA-DCS

12.Ολοκληρωμένα και έμπειρα συστήματα ελέγχου.

13.Αναγνώριση διεργασίας με την μέθοδο «έλεγχος παλμού»


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Έλεγχο Παραγωγικών Διεργασιών των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.