Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Έλεγχο Κίνησης | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Έλεγχος Κίνησης

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Έλεγχος Κίνησης | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Τα συστήματα κίνησης είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά των σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων και εγκαταστάσεων, όχι μόνο στον καθαρά βιομηχανικό τομέα, αλλά και στη γεωργική παραγωγή, τις μεταφορές, το περιβάλλον και σε πολλές άλλες περιοχές εφαρμογής. Επομένως ο έλεγχος των συστημάτων κίνησης, έτσι ώστε τα συστήματα κίνησης να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον διαδεδομένα πεδία ευθύνης του πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοματισμού. Το μάθημα σκοπεύει να αναπτύξει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για αυτό το ρόλο, με έμφαση στην ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης των σχετικών τεχνολογιών και μεθόδων.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος:

Τα περιεχόμενα και το περίγραμμα ύλης του μαθήματος, συνοψίζονται ως εξής:

1.Στατική και Δυναμική Περιγραφή Μηχανικής Κίνησης, χαρακτηριστικά και καμπύλες ροπής και απόδοσης κινητηρίων διατάξεων, μελέτη εύρεσης σημείου ισορροπίας.

2.Ζεύξη Φορτίου- Κινητήρα, περιγραφή της έννοιας της μετάδοσης, κιβώτιο μετάδοσης με μαθηματικούς υπολογισμούς των σχέσεων που καθορίζουν τον λόγο μετάδοσης, μελέτη απωλειών

3.Συστήματα Κίνησης και Εφαρμογές, μεταφορικές ταινίες, ταινιόδρομοι, ανυψωτικά συστήματα, πολλαπλασιασμός ή υποπολλαπλασιασμός ταχύτητας εκτέλεσης διαδικασίας, συστήματα συσκευασίας και αποθήκευσης και συντήρηση αυτών.

4.Κινητήριες Μηχανές, περιγραφή δομής και λειτουργικών χαρακτηριστικών ηλεκτρικών, υδραυλικών και πνευματικών κινητήρων, διαχωρισμός συγχρονων-ασύγχρονων κινητήρων και εμβάθυνση στον τρόπο επιλογής του κατάλληλου κινητήρα για την εκάστοτε εφαρμογή με έμφαση στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε κινητήρα.

5.Διατάξεις Ρύθμισης και Τροφοδοσίας, κυκλώματα τροφοδοσίας ηλεκτρικών κινητήρων, ανορθωτικές διατάξεις και διατάξεις διαχείρισης της ισχύος.

6.Μέθοδοι Ελέγχου Συστημάτων Κίνησης, κλασσικές μέθοδοι ελέγχου τριών όρων και συνδυασμοί αυτών, εισαγωγή μικρο-επεξεργαστών στα συστήματα κίνησης και δημιουργία ελέγχου σε κλειστό και ανοιχτό βρόγχο, μελέτη αισθητηρίων κίνησης με αναλογικά και ψηφιακά σήματα και επιπλέον εισαγωγή σε συγχρονες μεθόδους ευφυούς ελέγχου

Εργαστηριακές Ασκήσεις:

1.Εισαγωγή στους ηλεκτρονόμους

2.Απλή κίνηση: λειτουργία και στάση

3.Εκκίνηση, στάση και βηματισμός

4.Προστασία ηλεκτροκινητήρα

5.Απλές κινήσεις σε ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα

6.Εναλλαγή κατεύθυνσης σε ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα

7.Παλινδρόμηση σε ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα

8.Συνδυασμένες κινήσεις σε ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα

9.Κίνηση ελεγχόμενη από χρονικό

10.Έλεγχος παλινδρομικής κίνησης εμβόλου

11.Καταμέτρηση κινήσεων με ηλεκτρονόμους

12.Κινήσεις ελεγχόμενες από διπλό χρονικό

13.Στατική χαρακτηριστική γραμμικού υδραυλικού κινητήρα

14.Στατική χαρακτηριστική περιστροφικού υδραυλικού κινητήρα

15.Δυναμική απόκριση ηλεκτρο-υδρ. συστήματος περιστροφικής κίνησης

16.Προσδιορισμός στοιχείων κυκλώματος τυμπάνου ηλεκτροκινητήρα σ.ρ.

17.Προσδιορισμός της χαρακτηριστικής μεταστρεφόμενου η/κ

18.Προσδιορισμός της χαρακτηριστικής φορτίου

19.Ρύθμιση ταχύτητας η/κ με διαμόρφωση εύρους παλμού


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Έλεγχο Κίνησης των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.