Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Φυσική | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φυσική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρία:

• Κινηματική (ταχύτητα και επιτάχυνση-εφαρμογές στην ευθύγραμμη και κυκλική κίνηση)

• Δυναμική του υλικού σημείου (νόμοι του Νεύτωνα-δυνάμεις τριβής- ελαστικές δυνάμεις)

• Νόμοι Διατήρησης (κινητική ενέργεια, έργο, ισχύς, διατήρηση ορμής και μηχανικής ενέργειας)

• Ηλεκτρικό Πεδίο (νόμος Coulomb, ένταση ηλεκτρικού πεδίου, νόμος Gauss, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια και δυναμικό, κίνηση σε ηλεκτροστατικό πεδίο )

• Μαγνητικό Πεδίο (δύναμη Laplace, νόμος Biot-Savart, δυνάμεις μεταξύ ρευματοφόρων αγωγών, νόμος Ampere, κίνηση σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και εφαρμογές, Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή, Αυτεπαγωγή)

• Ταλαντώσεις (ταλάντωση και αρμονική κίνηση, μηχανικές ταλαντώσεις, ταλαντούμενα ηλεκτρικά κυκλώματα)

• Οπτική (ανάκλαση, διάθλαση, συμβολή, περίθλαση)

• Κύματα (διαφορική εξίσωση, ιδιότητες, ηλεκτρομαγνητικά κύματα)

• Στοιχεία Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής (άτομο, πυρήνας, ραδιενέργεια, αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την υλη)

Εργαστήριο:

 1. Εισαγωγή στη θεωρία σφαλμάτων

 2. Γραφικές παραστάσεις

 3. Διαστημόμετρο-μικρόμετρο

 4. Αεροτροχιά-Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

 5. Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με το απλό εκκρεμές

 6. Υπολογισμός σταθεράς ελατηρίου

 7. Υπολογισμός μέτρου ελαστικότητας

 8. Προσδιορισμός της πυκνότητας στερεών και υγρών με τη βοήθεια της άνωσης

 9. Υπολογισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής υγρών

 10. Μέτρηση της εστιακής απόστασης φακού

 11. Μέτρηση ειδικής θερμότητας υγρού

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.