Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Στοιχεία ενός συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
 2. Μαθηματικά μοντέλα για κανάλια επικοινωνίας.
 3. Μετασχηματισμός Fourier και φάσμα σημάτων.
 4. Ενέργεια και ισχύς σημάτων.
 5. Δειγματοληψία και κβάντιση.
 6. Γεωμετρική αναπαράσταση των σημάτων μετάδοσης.
 7. Ψηφιακές διαμορφώσεις βασικής ζώνης.
 8. Ψηφιακές διαμορφώσεις ζώνης διέλευσης.
 9. Ψηφιακή μετάδοση μέσω καναλιών περιορισμένου εύρους ζώνης.
 10. Βέλτιστος δέκτης για ψηφιακά διαμορφωμένα σήματα παρουσία προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου.
 11. Πιθανότητα σφάλματος στην ανίχνευση σήματος παρουσία προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου.
 12. Συγκριτική ανάλυση επίδοσης των μεθόδων διαμόρφωσης.
 13. Συγχρονισμός συμβόλων.
 14. Πολυπλεξία και πολλαπλή πρόσβαση.
 15. Ψηφιακή μετάδοση μέσα από κανάλια πολλαπλών διαδρομών με διαλείψεις.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.