Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τα αντικείμενα που καλύπτονται στα πλαίσια του μαθήματος είναι:

•Δυαδικοί αριθμοί, άλγεβρα Boole, λογικές πύλες, απλοποίηση λογικών συναρτήσεων.

•Αριθμητικά συστήματα, πράξεις και κυκλώματα.

•Κώδικες, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές και άλλα συνδυαστικά κυκλώματα.

•Αποθήκευση πληροφορίας, Flip-flops, καταχωρητές και ακολουθιακά κυκλώματα.

•Εισαγωγή στα εργαλεία σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων, υλοποίηση λογικών συναρτήσεων με βασικά τυποποιημένα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.