Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Σχεδίαση Η/Ν Κυκλωμάτων RF | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σχεδίαση Η/Ν Κυκλωμάτων RF

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδίαση Η/Ν Κυκλωμάτων RF | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ύλη του μαθήματος:

Αρνητική και θετική ανάδραση. Κριτήρια ταλάντωσης (πόλοι συνάρτησης μεταφοράς, διαγράμματα Nyquist, κριτήριο Barkhausen). Αρχές αρμονικών ταλαντωτών. RC, LC και κρυσταλλικοί ταλαντωτές. Ταλαντωτές ελεγχόμενοι από τάση. Πολυδονητές και γεννήτριες κυματομορφών. Το Κύκλωμα 555. Συντονισμένοι ενισχυτές και ενισχυτές Stagger. Κυκλώματα πομποδεκτών. Διαμορφωτές και αποδιαμορφωτές. Μείκτες. Ενισχυτές χαμηλού θορύβου και ενισχυτές ισχύος. Αναλογικοψηφιακοί και ψηφιοαναλογικοί μετατροπείς. Παθητικά και ενεργά φίλτρα 1ης και 2ης τάξης.

Ενότητες διαλέξεων

Ενότητα 1: Ανάδραση και κριτήρια ταλάντωσης (3 Διαλέξεις)

Ενότητα 2: Ταλαντωτές RC, LC και κρυσταλλικοί, Ταλαντωτές ελεγχόμενοι από τάση, Πολυδονητές, Κύκλωμα 555 (4 Διαλέξεις)

Ενότητα 3: Κυκλώματα πομποδεκτών, Μείκτες, Ενισχυτές και συντονισμένοι ενισχυτές, Διαμορφωτές και Μετατροπείς (4 Διαλέξεις)

Ενότητα 4: Παθητικά και ενεργά φίλτρα 1ης και 2ης τάξης (2 Διαλέξεις)


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Σχεδίαση Η/Ν Κυκλωμάτων RF των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.