Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Συμπίεση & Κωδικοποίηση Δεδομένων | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Συμπίεση & Κωδικοποίηση Δεδομένων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συμπίεση & Κωδικοποίηση Δεδομένων | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Μοντελοποίηση των πηγών πληροφορίας.

 2. Θεώρημα κωδικοποίησης πηγής.

 3. Αλγόριθμοι κωδικοποίηση πηγής.

 4. Θεωρία ρυθμού παραμόρφωσης.

 5. Κβάντιση.

 6. Συμπίεση πληροφορίας με τεχνικές πρόβλεψης.

 7. Συμπίεση πληροφορίας με τεχνικές μετασχηματισμού.

 8. Τα πρότυπα JPEG και MPEG.

 9. Χωρητικότητα καναλιού.

 10. Όρια στις επικοινωνίες.

 11. Κωδικοποίηση για έλεγχο σφαλμάτων.

 12. Γραμμικοί μπλοκ κώδικες.

 13. Κυκλικοί κώδικες.

 14. Συνελικτικοί κώδικες.

 15. Συνδυασμένη κωδικοποίηση και διαμόρφωση

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Συμπίεση & Κωδικοποίηση Δεδομένων των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.