Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Στοχαστικά Σήματα και Συστήματα| Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Στοχαστικά Σήματα και Συστήματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στοχαστικά Σήματα και Συστήματα | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Αξιωματική θεμελίωση των πιθανοτήτων.
 2. Δεσμευμένη πιθανότητα, θεώρημα ολικής πιθανότητας και κανόνας Bayes.
 3. Διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές.
 4. Σημαντικές τυχαίες μεταβλητές.
 5. Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών.
 6. Στατιστικοί μέσοι όροι τυχαίων μεταβλητών.
 7. Χαρακτηριστική συνάρτηση.
 8. Πολλαπλές τυχαίες μεταβλητές.
 9. Πολλαπλές συναρτήσεις πολλαπλών τυχαίων μεταβλητών.
 10. Κεντρικό οριακό θεώρημα.
 11. Βασικές έννοιες τυχαίων σημάτων.
 12. Στατιστικές μέσες τιμές τυχαίων σημάτων.
 13. Στατικά τυχαία σήματα και εργοδικότητα.
 14. Φασματική πυκνότητα ισχύος.
 15. Μετάδοση τυχαίων σημάτων μέσα από γραμμικά και χρονικά αναλλοίωτα συστήματα.
 16. Gaussian και λευκά τυχαία σήματα.
 17. Τυχαία σήματα περιορισμένου εύρους ζώνης και δειγματοληψία.
 18. Ζωνοπερατά τυχαία σήματα.
 19. Επίδραση του θορύβου στα συστήματα επικοινωνιών.
 20. Εκτίμηση στατιστικών παραμέτρων τυχαίων σημάτων και θεωρία αποφάσεων.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Στοχαστικά Σήματα και Συστήματα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.