Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Σήματα & Συστήματα | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σήματα & Συστήματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σήματα & Συστήματα | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

•Εισαγωγή στα σήματα και τα συστήματα (ιδιότητες, ταξινόμηση)

•Χαρακτηριστικά σημάτων, ειδικά σήματα (βηματικό, κρουστικό)

•Περιγραφή συστημάτων στο πεδίο του χρόνου (διαφορικές εξισώσεις, κρουστική και βηματική απόκριση, συνέλιξη), Απόκριση γραμμικών συστημάτων σε μιγαδική εκθετική διέγερση - ΜΗΚ

•Σύνδεση συστημάτων, κανονικές μορφές, αναλογικοί υπολογιστές

•Μετασχηματισμοί Fourier και Laplace και η εφαρμογή τους στα σήματα και συστήματα

•Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο πεδίο συχνοτήτων, Συναρτήσεις Κυκλωμά-των, Πόλοι- Μηδενικά, Αποκρίσεις πλάτους και φάσης, ενεργά και παθητικά κυκ-λώματα 1ης και 2ης τάξης, φίλτρα, Δίθυρα κυκλώματα


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Σήματα & Συστήματα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.