Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Οπτικές Επικοινωνίες | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Οπτικές Επικοινωνίες

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οπτικές Επικοινωνίες | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Ενημέρωση – γενική εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος.

 2. Γεωμετρική οπτική – οπτικοί κυματοδηγοί και ηλεκτρομαγνητική προσέγγιση του προβλήματος της διάδοσης μέσω κυματοδηγούμενων ρυθμών.

 3. Ρυθμοί διάδοσης σε επίπεδους κυματοδηγούς- διαγράμματα διασποράς.

 4. Οπτικές ίνες – κατασκευή – ρυθμοί διάδοσης – διαγράμματα διασποράς.

 5. Χαρακτηριστικά διάδοσης σε ίνες – εξασθένιση – διασπορά – μονότροπες και πολύτροπες ίνες – ίνες με βαθμωτή κατανομή του δείκτη διάθλασης - ίνες DCF και DSF

 6. Οπτικές Πηγές – laser ημιαγωγού και οπτικοί δέκτες – φωτοδίοδοι PIN

 7. Οπτικοί συζεύκτες δικωνικής εκλεπτυνσης και διαχωριστές – οπτικά φίλτρα Fabry-Perot

 8. Οπτικοί διαμορφωτές (άμεσοι και εξωτερικοί) – Οπτικοί ενισχυτές (SOA και EDFA)

 9. Ζητήματα θορύβου στον οπτικό δέκτη, τοπολογίες

 10. Τοπολογίες, point to point – αστέρα – δακτυλίου και αρτηρίας (ανάλυση ισολογισμού ισχύος και διασποράς), συστήματα WDM

 11. Ασκήσεις ανάλυσης και υπολογισμών για τοπολογίες οπτικών δικτύων.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Οπτικές Επικοινωνίες των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.