Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Μικροκύματα| Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μικροκύματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μικροκύματα | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Εισαγωγή στα Μικροκύματα

 1. Στοιχεία ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας

 2. Εξισώσεις Maxwell

 3. Κυματικές εξισώσεις

 4. Επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Παθητικά μικροκυματικά εξαρτήματα και δίκτυα

 1. Ορθογωνικοί και κυκλικοί κυματοδηγοί

 2. Διάδοση κυμάτων σε κυματοδηγούς

 3. Μικροκυματικά στοιχεία, κυματόμετρο, κατευθυντικός συζεύκτης, εξασθενητής, στροφέας φάσης, μικροκυματικές κεραίες

 4. Φερρίτες και φερριτικές διατάξεις, ημιαγώγιμα μικροκυματικά στοιχεία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Ενεργά μικροκυματικά εξαρτήματα

 1. Μικροκυματικές πηγές (λυχνία Klystron, Magnetron, δίοδος Gunn, δίοδος Impatt)

 2. Δίοδος PIN, Varactor, θόρυβος στις μικροκυματικές διατάξεις

 3. Παραμετρικός Ενισχυτής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Λυχνία Klystron

 2. Δίοδος Gunn

 3. Γεννήτρια Sweeper

 4. Μέτρηση άγνωστου φορτίου με χρήση κυματοδηγού σχισμής και χάρτη Smith

 5. Χρήση μικροκυματικού αναλυτή δικτύων

 6. Μικροκυματικές κεραίες

 7. Μικροκυματικά εξαρτήματα (κατευθυντικός συζεύκτης, μαγικό Τ)

 8. Μικροκυματικά εξαρτήματα (δίοδος φώρασης, στροφέας φάσης, εξασθενητής)

 9. Εξασθένηση μικροκυματικών διατάξεων

 10. Κυματόμετρο απορρόφησης

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μικροκύματα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.