Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στους Μικροελεγκτές Ενσ. Συστήματα | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μικροελεγκτές Ενσ. Συστήματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μικροελεγκτές Ενσ. Συστήματα | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ενότητα 1.

• Εισαγωγή στα Ενσωματωμένα Συστήματα

• Αρχιτεκτονικές Μικροελεγκτών

Ενότητα 2.

• Mικροελεγκτής MSP430

• Οι εντολές του μικροελεγκτή MSP430

• Τρόποι διευθυνσιοδότησης μικροελεγκτή MSP430

Ενότητα 3.

• Προγραμματισμός ενσωματωμένων συστημάτων στην C με την χρήση Ενοποιημένου Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος και διάταξης προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης μικροελεγκτών.

Ενότητα 4.

• Προγραμματισμός Αναλογικών και Ψηφιακών Περιφερειακών

• Ψηφιακές Είσοδοι-Έξοδοι

Ενότητα 5.

• Σήματα διακοπών και υποπρογράμματα διακοπών

• Κυκλώματα διασύνδεσης

Ενότητα 6.

• Χρονιστές,

• Μετατροπείς Αναλογικού σε Ψηφιακό και Ψηφιακού σε Αναλογικό

Ενότητα 7.

• Περιφερειακά επικοινωνίας.

• Προγραμματισμός τρόπων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.

Ενότητα 8.

• Ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων με Μικροελεγκτές στην πράξη με την υλοποίηση αυτοκινούμενου οχήματος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στους Μικροελεγκτές Ενσ. Συστήματα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.