Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Μετρήσεις | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μετρήσεις

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μετρήσεις | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

1.Ενημέρωση – γενική εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος

2.Μεγέθη- μονάδες – πρότυπα. Εισαγωγή στη θεωρία σφαλμάτων

3.Συστηματικά σφάλματα - κλάσεις οργάνων - ανοχές υλικών – μέγιστο απόλυτο και μέσο τετραγωνικό σφάλμα - διάδοση σφάλματος - ασκήσεις

4.Τυχαία σφάλματα – ιστογράμματα - κανονική κατανομή – μέση τιμή και τυπική απόκλιση – προσαρμογή δεδομένων σε ευθεία

5.Εισαγωγή στα κλασσικά όργανα – όργανο κινητού πηνίου και εφαρμογή του σε κατασκευή βολτομέτρων, αμπερομέτρων και ωμομέτρων

6.Ηλεκτροδυναμικό όργανο – μέτρηση ισχύος στο DC και το AC

7.AC όργανα – μέτρηση τιμών rms σε τυποποιημένα και τυχαία περιοδικά σήματα

8.Γέφυρες DC, εφαρμογή στα αισθητήρια – γέφυρες AC μέτρηση σύνθετων αντιστάσεων

9.Όργανο μέτρησης του συντελεστή ποιότητας – μέτρηση πηνίων σε υψηλές συχνότητες

10.Αρχή λειτουργίας παλμογράφου – μετρήσεις με παλμογράφο

11.Μέτρηση χωρητικότητας μέσω διαφοράς φάσης και με χρήση παλμογράφου

12.Επίλυση ασκήσεων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μετρήσεις των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.