Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Κινητές Επικοινωνίες & Τηλ/κα Δίκτυα | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλ/κα Δίκτυα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλ/κα Δίκτυα | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ι. Η ενότητα των Κινητών Επικοινωνιών εξετάζει την αρχιτεκτονική και τα βασικά πρωτόκολλα από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις δικτύων κινητών επικοινωνιών. Ειδικότερα, η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:

  1. την ανασκόπηση της μοντελοποίησης ασύρματων καναλιών (στενής/ευρείας ζώνης) στις κινητές επικοινωνίες.

  2. την ανασκόπηση των βασικών τεχνικών μετάδοσης πάνω από το ασύρματο κανάλι των κινητών επικοινωνιών(ψηφιακές τεχνικές διαμόρφωσης, κωδικοποίηση για την ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων, τεχνικές απλωμένου φάσματος και OFDM).

  3. την παρουσίαση των τεχνικών πολλαπλής πρόσβασης στο ασύρματο μέσο μετάδοσης .

  4. την ανάλυση της αρχιτεκτονικής του δικτύου καθώς και των βασικών χαρακτηριστικών των πρωτόκολλων στα δίκτυα GSM-GPRS-3G WCDMA.

  5. την ανάλυση της αρχιτεκτονικής του δικτύου καθώς και των βασικών χαρακτηριστικών των πρωτόκολλων στα δίκτυα 802.11 WLAN.

  6. τη σύντομη περιγραφή της αρχιτεκτονικής και των αρχών λειτουργίας άλλων τύπων ασύρματων δικτύων (4G LTE, WPAN, WMAN)

ΙΙ. Η ενότητα των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων παρουσιάζει τα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν τα ενσύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ειδικότερα, η ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  1. την παρουσίαση εισαγωγικών ζητημάτων, όπως ο ορισμός βασικών εννοιών, τοπολογιών και υπηρεσιών που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα ενσύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

  2. την ανάλυση των Ψηφιακών Δικτύων Φωνής, η οποία περιλαμβάνει:

i. την αρχιτεκτονική και τις υπηρεσίες του δικτύου.

ii. τις τεχνολογίες συνδρομητικής πρόσβασης POTS/ISDN-BA/ISDN-PRA/xDSL.

iii. τις βασικές λειτουργίες των ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων

iv. την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών κέντρων με έμφαση στην PDH/SDH μετάδοση δεδομένων καθώς και σε ζητήματα σηματοδοσίας SS7.

  1. την ανασκόπηση της αρχιτεκτονικής και των αρχών λειτουργίας των δικτύων μεταγωγής πακέτου (Τοπικά δίκτυα (LAN) και Δίκτυα Ευρείας περιοχής (WAN)) με έμφαση στις τεχνολογίες Ethernet (φυσικό στρώμα και MAC Layer) καθώς και των στρωμάτων δικτύου και μεταφοράς.

  2. την εισαγωγή στα βασικά τεχνικά ζητήματα της υπηρεσίας VoIP και του πρωτοκόλλου SIP.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλ/κα Δίκτυα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.