Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Κεραίες Ραδιοζεύξεις Ραντάρ| Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Κεραίες Ραδιοζεύξεις Ραντάρ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κεραίες Ραδιοζεύξεις Ραντάρ | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεματική Ενότητα Κεραίες

 1. Γενική εισαγωγή στο αντικείμενο της Ενότητας των Κεραιών-Αρχές Λειτουργίας, Βασικές Έννοιες και Παράμετροι Χαρακτηρισμού της Λειτουργίας των Κεραιών

 2. Αρχές Λειτουργίας, Βασικές Έννοιες και Παράμετροι Χαρακτηρισμού της Λειτουργίας των Κεραιών –Γραμμικές Κεραίες Στάσιμου Κύματος (Ηλεκτρικά Μικρά Δίπολα-Δίπολο Hertz)

 3. Γραμμικές Κεραίες Στάσιμου Κύματος (Δίπολα Πεπερασμένου Μήκους)-Επισκόπηση Χαρακτηριστικών Λειτουργίας Βροχοκεραίών

 4. Αρχές Λειτουργίας Στοιχειοκεραιών-Γεωμετρικός Παράγοντας Διάταξης

 5. Στοιχειοκεραίες-Γραμμικές Στοιχειοκεραίες

 6. Επισκόπηση Χαρακτηριστικών Λειτουργίας Κεραιών Ανοίγματος-Χοανοκεραίες-Κεραιών με Ανακλαστήρες

Θεματική Ενότητα Ραδιοζεύξεις

 1. Γενική εισαγωγή στο αντικείμενο της Ενότητας των Ραδιοζεύξεων-Φαινόμενα Διάδοσης (Ελεύθερη Διάδοση-Φαινόμενα Εδάφους-Φαινόμενα Ατμόσφαιρας)

 2. Σχεδίαση και Εγκατάσταση Επίγειων Σταθερών Ζεύξεων Οπτικής Επαφής (ITU-R P.530)

 3. Σχεδίαση και Εγκατάσταση Επίγειων Σταθερών Ζεύξεων Οπτικής Επαφής (ITU-R P.530)-Σχεδίαση και Εγκατάσταση Δορυφορικών Ζεύξεων (ITU-R P.618)

 4. Σχεδίαση και Εγακατάσταση Ζεύξεων Κινητών Επικοινωνιών-Κάλυψη με Κελιά

Θεματική Ενότητα Ραντάρ

 1. Γενική εισαγωγή στο αντικείμενο της Ενότητας των Ραντάρ-Αρχές Λειτουργίας των Παλμικών Ραντάρ και των Ραντάρ Συνεχούς Κύματος.

 2. Αρχές Λειτουργίας των ΜΤΙ Ραντάρ-Αρχές Λειτουργίας των Ραντάρ Συνεχούς Κύματος με διαμόρφωση Συχνότητας.

 3. Αρχές Λειτουργίας των Ραντάρ Συνθετικού Παραθύρου (SAR)-Παραδείγματα Συστημάτων Ραντάρ Αεροπλοΐας και Ναυσιπλοΐας.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Κεραίες Ραδιοζεύξεις Ραντάρ των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.