Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Η/Ν Μετρήσεις Αισθητήρια και ΗΜΣ | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Η/Ν Μετρήσεις Αισθητήρια και ΗΜΣ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Η/Ν Μετρήσεις Αισθητήρια και ΗΜΣ | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Γενικά περί ηλεκτρονικών συστημάτων μετρήσεων. Περιβάλλον μετρήσεων, χαρακτηριστικά και εφαρμογές αισθητήρων.

 2. Θεωρία σφαλμάτων και μέθοδοι εκτίμησής τους – σύγχρονα εργαλεία λογισμικού. Αρχές ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης και συλλογής δεδομένων.

 3. Ηλεκτρικός θόρυβος και παρεμβολές στα συστήματα μετρήσεων. Εσωτερικές και εξωτερικές πηγές παρεμβολών. Μέθοδοι μέτρησής τους και τρόποι αντιμετώπισης.

 4. Βασικά η/ν κυκλώματα μετατροπής ηλεκτρικού μεγέθους σε συχνότητα (Χ→F)

 5. Αναλογικοί ψηφιακοί μετατροπείς (A/D), χαρακτηριστικά και διαθέσιμα κυκλώματα: Ανάλυση A/D διπλής κλίσης, κλιμακωτής προσέγγισης, διαδοχικών προσεγγίσεων, flash

 6. Εισαγωγή στους αισθητήρες – ορολογίες – κατηγοριοποίηση – εφαρμογές – μέθοδοι ανάλυσης

 7. Θερμόμετρα: θερμοζεύγη, RTD, thermistors, ημιαγωγικών ενώσεων, υπερύθρου

 8. Αισθητήρια καταπόνησης (strain gauge): μέτρηση δύναμης- μέτρηση ροπής κάμψης – αντιστάθμιση θερμοκρασιακών μεταβολών - εφαρμογές

 9. Αισθητήρια θέσης ή μετατόπισης: – γραμμικά μεταβλητός διαφορικός μετασχηματιστής – σύνδεση πλάτη με πλάτη – σημείο αναφοράς – γραμμική περιοχή - εφαρμογές

 10. Αισθητήριο με πλακίδιο Hall: μέτρηση ταχύτητα περιστροφής γραναζιού – εφαρμογή ως αισθητηρίου προσέγγισης

 11. Δυναμικά χαρακτηριστικά και χρονικές αποκρίσεις αισθητηρίων

 12. Σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων και συστήματα συλλογής δεδομένων μετρήσεων.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Η/Ν Μετρήσεις Αισθητήρια και ΗΜΣ των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.